ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday115
mod_vvisit_counterYesterday530
mod_vvisit_counterThis week115
mod_vvisit_counterThis month8670
mod_vvisit_counterAll1389658
Home พัฒนาผู้เรียน แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี
แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี

วัตถุประสงค์

แบบทดสอบชุดนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นัก เรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต

 

หลักการ

แบบทดสอบนี้ ใช้หลักการอ้างอิงจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI From G โดยผู้จัดทำได้ยึดเกณฑ์การแบ่งบุคลิกภาพมาจากแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่งแบ่งจากความคุ้นชินของบุคคลในการแสดงออก  และสามารถแบ่งความคุ้นชินออกได้ เป็น 4 ด้าน  ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ


1. การหันเข้าหาคน คนจำพวกหนึ่งมัก
- หันเข้าหาคนอื่นหรือโลกภายนอก (Extroversion)
- ส่วนคนอีกพวกหนึ่งมักหันเข้าหาตัวเอง (Introversion)
2. การรับข้อมูล คนจำพวกหนึ่งถนัด
- การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing)
- อีกพวกหนึ่งรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition)
3. การประเมินสถานการณ์ คนจำพวกหนึ่งตัดสิน
- ด้วยความคิด (Thinking)
- ในขณะที่อีกพวกหนึ่งตัดสินด้วยความรู้สึก (Feeling)
4. การดำเนินชีวิต พวกหนึ่งชอบ
- ความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging)
- อีกพวกหนึ่งปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving)

 

ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ

 

นักอนุรักษ์นิยม(SJ)

นักปฏิบัติ (SP)

ผู้รู้ (NT)

ผู้ค้นหาตัวเอง (NF)

Extroverts (E)

ESTJ

ESTP

ENTJ

ENFJ

 

ESFJ

ESFP

ENTP

ENFP

Introverts (I)

ISTJ

ISTP

INTJ

INFJ

 

ISFJ

ISFP

INTP

INFP

คลิกเพื่อทำ

แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี

 

ที่มา http://www.eduzones.com/

ขอทุกคนมีความสุข

 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .