ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday876
mod_vvisit_counterYesterday973
mod_vvisit_counterThis week1849
mod_vvisit_counterThis month13525
mod_vvisit_counterAll1430582
Home โรงเรียนของเรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอื่น ๆ ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอื่น ๆ ของโรงเรียน พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จัดการศึกษาได้มาตรฐานสนองความต้องการของท้องถิ่น บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา


พันธกิจของโรงเรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

๕. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียน


เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนและประชาชนผู้สนใจได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค 

๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน 

๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

๕. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ


เอกลักษณ์ 

หลักสูตรท้องถิ่นวัดป่าบ้านตาด


อัตลักษณ์

ทักทาย ไหว้ ยิ้ม


 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .