ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday628
mod_vvisit_counterThis week5573
mod_vvisit_counterThis month18772
mod_vvisit_counterAll1610416
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554 พิมพ์ อีเมล
( 31 Votes )
User Rating: / 31
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2554
การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ภาคการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมการแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
ภาพกิจกรรมเล่นแบบไทย ๆ
ทุกหน้า

3 สิงหาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ๒. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง และ ๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมดังนี้

 

นางพิศภรณ์ ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2544 ดังนี้

เรียน    ผู้อำนวยการอานน  รักการ  ประธานในพิธี ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางพิศภรณ์  ไพเราะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔   มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ อนุรักษ์  เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ   
๒.  เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง
๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เริ่มดำเนินการแข่งขันทักษะต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านออกเสียง  กิจกรรมการฟัง และการดู   ปริศนาอักษรไขว้  การเปิดพจนานุกรม  เป็นต้น  สำหรับวันนี้มีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เป็นอย่างดีทุกคน  นอกเหนือไปจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์รางวัลจากคุณครูอรทัย  ไชยพันธุ์ ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูพงษ์สรรค์ บุญชัยกิตติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาอีกด้วย จึงสมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้โอวาทตามสมควร ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

 

นายอานนรักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณื ได้กล่าวเปิดงาน ความดังต่อไปนี้

 

ท่านรองผู้อำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียนที่รักทุกคน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในครั้งนี้
“ภาษาไทย” เป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ  ซึ่งยังความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้  จากการรายงานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะเห็นว่า กิจกรรมที่จัดล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยนั้น
มีมากมาย  และในวันนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่นักเรียนถนัด  ที่สำคัญคือการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นสิ่งดี ๆ ที่คุณครูทุกคนได้ทำเพื่อศิษย์ที่รักทุกคน ดังนั้นกระผมจึงหวังว่า นักเรียนจะให้ความสำคัญเห็นประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจ และสนใจ ศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด   
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันสำคัญยิ่งนี้  ขอบคุณ คุณครูอรทัย  ไชยพันธุ์ ครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และคุณครูพงษ์สรรค์ บุญชัยกิตติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา  ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้   ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว  ขอถือโอกาสเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขออวยพรให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

  

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .