ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3638
mod_vvisit_counterThis month16030
mod_vvisit_counterAll1585263
Home โรงเรียนของเรา บริหารวิชาการ เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ม.ต้น
เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ม.ต้น พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 


เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้


เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(2)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน   66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต
(3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด


 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .