ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday126
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3616
mod_vvisit_counterThis month16008
mod_vvisit_counterAll1585241
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 พิมพ์ อีเมล
( 63 Votes )
User Rating: / 63
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ผลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ผลประกวดการจัดบอร์ด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทุกหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    จึงได้จัดกิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20  สิงหาคม  2553 โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.    กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2
2.    กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

3.    กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
4.    กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์

5.    กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
6.    กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
7.    กิจกรรมเสียงตามสาย   เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในช่วงพักกลางวัน
8.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงาน “วันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

จัดให้มีการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็น 4 ระดับชั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอรทัย แสนพลี ม.1/2
เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ม่วงสุราช ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงรักลิตา ศรีทอง ม.1/3
เด็กหญิงเกศรา วงษาเภา ม.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกันยาภรณ์ ไชยประสิทธิ์ ม.1/4
เด็กหญิงวนิดา คำภาสุข ม.1/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงปรีญานุช รุ่งเพ็ง ม.2/1
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลุพรมมา ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงยุภาพร เหล็กเพชร ม.2/4
เด็กหญิงขณิษฐา ชัยภักดี ม.2/4


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงลยาณี ศรีดงพลี ม.2/3
เด็กหญิงสุนันทา สาโยธา ม.2/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวขจิตธรรม อินทร์งาม ม.3/1
นางสาวดารารัตน์ ศรีมันตะ ม.3/1


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาววิชุดา คิดแต่ง ม.3/2
นางสาวนิตยา สีคำ ม.3/2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจุฬารัตน์ ภักษาหาร ม.3/3
นางสาวอุทุมพร บูตรสิม ม.3/3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจารวี สงศรีอุดร ม.5/1
นางสาวกัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์ ม.5/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวธิดาพร ประมูลดี ม.6/2
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ทอง ม.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสุมาภรณ์ ศรีสุ่มใต้ ม.5/2
นางสาวบุญภา จิตกลาง


ภาพการแข่งขันตอบปัญหาควบคุมตัวโดยครูสุเทพ พรหมเกตุ


 

 

กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์เสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผลงาน


ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ผลงาน

ภาพที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงรัชฎา หงษ์โง่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ผลงาน

ภาพที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปี 2553

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงประดับดาว ศรีใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงไกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กหญิงนิตยา ศรีคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงนารีนาถ พรหมโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชายอนุขา สุครีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ผลงาน

ภาพที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี 2553

 กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ


ภาพการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายยศธนา พิมพ์วาปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เด็กชายเจษฎากร พงษ์สะพัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

รางวัลรองชนะเิศอันดับ 1
นายกฤษฎา คำภูเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายภากร นาสมวาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายจักรพันธ์ วงษาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายพงษ์พัฒน์ จงเห็นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

รางวัลชมเชย
นายปรัชญา ภูคำแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
นายณัฐพงษ์ เก่งคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กชายศตวรรษ ท้าวรส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เด็กชายดนัยพันธ์ วรรณศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวทิพรดา ดวงดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวศศิประภา กลิ่นจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสุเมธ จันดาดวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายณัฐพงษ์ รัตสิมวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ภาพกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

 


 

ผลประกวดการจัดบอร์ด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 


 

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ได้จัดกิจกรรม “ วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ”   ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้   ๓  กิจกรรม   จำนวน  ๗  คน  คือ
๑. นางสาวสายสุดา แหวนวงษ์รักษ์ ม.๓/๑
๒. นางสาววันเพ็ญ มาลีลัย  ม.๓/๑
๓.  นายกิตติพงษ์ โนวฤทธิ์ ม.๕/๑
๔. นายเทวิน ศรีพันดอน ม.๖/๑

๕. นางสาวทิวารัตน์ กรวดนอก ม.๖/๑
๖. นายนพนันท์ ภูปัญญา    ม.๖/๒
๗.  นายวัชรพงษ์ บูรณสิทธิ์ ม.๖/๒

การไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลควบคุมนักเรียน คือ
๑. นางนิวรรณ พิมพ์ศรี
๒. นายวสันต์ พลั่วพันธ์

 


 

กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

อุทยานสัตว์ป่าอีสานเหนือขอนแก่น – อุดรธานี สวนสัตว์เขาสวนกวาง ที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ซึ่งสวนสัตว์มีพื้นที่กว้างขวางมาก การเข้าชมฟรี มีรถจักรยานและรถกลอฟ์ให้เช่าเพื่อใช้เป็นพาหนะในการชมสัตว์ หรือเดินก็ได้ ในการชมสวนสัตว์ในครั้งนี้มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เพราะต้องเดินทางต่อไปที่ ม.ขอนแก่น ก็คงไม่ต้องบรรยายมาก ดูภาพกันเลยครับ

เดินชมสัตว์และในทางกลับกันเดินไปให้สัตว์ชม


อูฐ ม้า และอื่น ๆ ถูกจัดไว้ให้ชมเป็นลำดับแรก


อูฐ ตั้งท่าให้ถ่ายภาพ แต่น่าสงสัยที่ว่าทำไมไม่ชู 2 นิ้ว


นักเรียนกำลังศึกษารายละเอียดของอูฐจากป้ายนิเทศ


สะพานข้ามหน้าผา นักเรียนกำลังข้ามด้วยความกล้าหาญ


กวาง จำชื่อไม่ได้แล้ว


กวางอีกสายพันธ์หนึ่ง


สะพานข้ามหน้าผาที่มีความยาวเป็นร้อยเมตร มีตาข่ายและแผ่นกระจกให้ทดสอบความกล้า


ภาพวิวที่ถ่ายจากบนสะพาน


ลิงฝูงนี้ทำไมามาอยู่บนสะพาน ไม่ไปอยู่บนต้นไม้


จิงโจ้ เป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเรียก็มีให้ชมครับ

เมื่อครบกำหนเวลาคณะเราก็ออกเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดของแก่นเพื่อชมงานสัปดาห์วิททยาศาสตร์

 


 

สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุดมุ่งหมายที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยของแก่น การจัดงานที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นงานที่มีพื้นที่จัดงานกว้างมาก ทำให้นักเรียนประสบปัญหาชมงานไม่ครบตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากหาตึกไม่พบ แต่อย่างไรก็ตามเราใช้เวลาที่นี่ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ก็คุ้มค่าแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องทำการแก้ไขคือ ก่อนที่จะเดินทางมานั้นควรจะได้นำแผนผังการจัดงานให้นักเรียนได้ศึกษา และวางแผนการชมนิทรรศการไว้ล่วงหน้าก็น่าจะเกิดผลดีอีกระดับหนึ่ง

การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การสาธิ การจัดป้ายนิเทศ การแสดงโครงงาน การแข่งขันโครงงาน การฉายภาพยนต์ การแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมร่วมสนุก การทายปัญหา การ..... มากมาย

ดูภาพดีกว่าครับ


การสาธิตคุณสมบัติของน้ำแข็งแห้ง


มะเร็งกระดูกในคน


ปกติพยาธิจะมารยาทดี แต่คราวนี้เกเรเจาะทะลุลำไส้ เมื่อเจ้าของลำไส้ตาย พยาธิก็อย่างที่เห็นไม่ทราบแน่ว่าตายหรือไม่


มะเร็งที่มือลุกลามถึงขนาดต้องตัดมือทิ้ง แล้วเซลล์มะเร็งที่เห็นไม่ทราบว่าตายหรือไม่


มะเร็งลำไส้ ดูแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตำแหน่งใดที่เป็นมะเร็ง ใครทราบช่วยบอกที


หัวใจทะลุออกมานอกอก ไม่พบในนักเรียนพบแต่เกาหลีทะลุเข้าไปในอกในใจ


แฝดสยาม แต่ไม่มีโอกาสคลอดออกมาเหมือนอิน-จัน


ฟองน้ำแก้หาดูได้ยาก นี่เป็นตัวจริง ๆ ที่ไม่เป็นคือตายแล้ว


ส่วนแสดงโครงงานที่โรงเรียนต่าง ๆ นำมาแข่งขัน

 


 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


แผนงาน    ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน คือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ การประเมินตามสภาพจริง  ห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

สนองกลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญา                    
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  
สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ


หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ    เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๔ )  “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และ
เพื่อเป็นการส่งเสริม  พัฒนาความรู้   ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติและมีจิตวิทยาศาสตร์   มีความสนใจและใฝ่ศึกษาหาความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้มากขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


วัตถุประสงค์
๑)   เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๔ )
๒)   เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
๓)   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์
๔)    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
๕)   เพื่อให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป้าหมาย
๑)    เชิงปริมาณ
๑.๑. นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทุกคน                   
๑.๒. นักเรียนได้แสดงผลงาน/ชิ้นงานทุกห้อง ทุกระดับชั้นเรียน
๒)    เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม


วิธีดำเนินการ
๑.    ขั้นเตรียมการ
๑.๑.  ประชุมชี้แจง
๑.๒.  วางแผนการดำเนินงาน
๑.๓.  จัดทำโครงการ
๑.๔   เสนอขออนุมัติโครงการ
๒.    ขั้นดำเนินการ
๒.๑. สำรวจความพร้อม
๒.๒. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
๒.๓. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
๒.๓.๑.  พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)
๒.๓.๒.  กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๒.๓.๓.  กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
๒.๓.๔.  กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ
๒.๓.๕.  กิจกรรมเสียงตามสายสาระน่ารู้
๒.๓.๖.  กิจกรรมการฉายภาพยนตร์
๒.๓.๗.  กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานนักเรียน
๒.๓.๘.  กิจกรรมการทัศนศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒.๓.๙.  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


๓.    ขั้นสรุปผลและประเมินผล
๓.๑.  แบบสอบถาม
๓.๒. สรุปผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๓.๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน


สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓

งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ   ............ บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
๑.    กิจกรรมทัศนศึกษา  .........  บาท
๒.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์   ..........  บาท
๓.    ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ..........  บาท

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.    กลุ่มบริหารวิชาการ
๒.    กลุ่มบริหารงบประมาณ
๓.    กลุ่มบริหารทั่วไป
๔.    กลุ่มบริหารงานบุคคล


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๑)  นักเรียนได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
๒) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
๓) นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
๔) นักเรียนมีโครงงานวิทยาศาสตร์และได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลงชื่อ……………………………..ผู้เสนอโครงการ
(นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลงชื่อ……………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางปัทมา  ศรีวิไล)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ……………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายเสน่ห์รัก    อุปฮาต)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


ลงชื่อ……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ
(นางรัศมี  วุฒิเสน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

 


 

คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

.............................................................................................
กราบเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายเสนห์รัก อุปฮาต รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    ในนามตัวแทนคณะกรรมการการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553   ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้
เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานบันการศึกษาทุกระดับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    จึงได้จัดกิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20  สิงหาคม  2553 โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.    กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2
2.    กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
3.    กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
4.    กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
5.    กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 
6.    กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
7.    กิจกรรมเสียงตามสาย   เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในช่วงพักกลางวัน
8.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงาน “ วันวิทยาศาสตร์  ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

........................................................................
ท่านรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  คณะกรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2553 ทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ข้าพเจ้า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ในครั้งนี้
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ได้กิจกรรมในครั้งนี้ จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูทุกท่าน    ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก   ด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน     ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ นั้น ก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตุสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล  อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง    จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ    ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถ
และการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยดี และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยขน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย ประสูติแด่สมเด็จพระศรีสุเรนทรามาตย์ ณ พระราชชวังเดิมธนบุรี เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2347    พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 4 แห่งพระบรมราชวงจักรีวงศ์     ทรงดำรงสิริราชสมบัตินานเป็นเวลา 18  ปี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์
ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถ  ทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงปฏิบัติการทดลอง   ทรงสังเกตด้วยวิริยะอุตสาหะ แล้วทรงรวบรวมข้อมูลด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งทรงพยากรณ์ล่วงหน้าได้ 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411    และเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยที่ตำบลหว้ากอ     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างประเทศเมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ทรงทำนายไว้    ด้วยพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์    ในปี พ.ศ.2525 รัฐบาลจึงถวายพระราชสมัญญานาม
แด่พระองค์ท่านว่า “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ” และได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงเป็นพลังบันดาลให้คนไทย เยาวชนไทย มีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทให้มากๆ ยิ่งขึ้น   เพื่อสนองพระราชประสงค์ที่แน่วแน่
ที่จะให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศ  ในฐานะมิตรประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เสมอกันอย่างแท้จริงตลอดไป


 

 

 

 

ขอทุกท่านมีความสุข

 

 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .