ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday125
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3615
mod_vvisit_counterThis month16007
mod_vvisit_counterAll1585240
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 10
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 10 พิมพ์ อีเมล
( 63 Votes )
User Rating: / 63
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ผลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ผลประกวดการจัดบอร์ด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทุกหน้า


คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

........................................................................
ท่านรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  คณะกรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2553 ทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ข้าพเจ้า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ในครั้งนี้
ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ได้กิจกรรมในครั้งนี้ จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูทุกท่าน    ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก   ด้วยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน     ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ นั้น ก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตุสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล  อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง    จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ    ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถ
และการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยดี และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยขน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป
 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .