ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday124
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3614
mod_vvisit_counterThis month16006
mod_vvisit_counterAll1585239
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 9
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 9 พิมพ์ อีเมล
( 63 Votes )
User Rating: / 63
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ผลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ผลประกวดการจัดบอร์ด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทุกหน้า

 

คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553

.............................................................................................
กราบเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง
กระผมนายเสนห์รัก อุปฮาต รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    ในนามตัวแทนคณะกรรมการการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553   ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้
เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถานบันการศึกษาทุกระดับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    จึงได้จัดกิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20  สิงหาคม  2553 โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.    กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2
2.    กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
3.    กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
4.    กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
5.    กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 
6.    กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
7.    กิจกรรมเสียงตามสาย   เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในช่วงพักกลางวัน
8.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงาน “ วันวิทยาศาสตร์  ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .