ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday1047
mod_vvisit_counterThis week3619
mod_vvisit_counterThis month16011
mod_vvisit_counterAll1585244
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553 พิมพ์ อีเมล
( 63 Votes )
User Rating: / 63
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ผลประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ผลประกวดการจัดบอร์ด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คำกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทุกหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์    จึงได้จัดกิจกรรมสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2553 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20  สิงหาคม  2553 โดยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.    กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2
2.    กิจกรรมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

3.    กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ   โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
4.    กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์

5.    กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
6.    กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
7.    กิจกรรมเสียงตามสาย   เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในช่วงพักกลางวัน
8.    กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  โดยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในงาน “วันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

จัดให้มีการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็น 4 ระดับชั้น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอรทัย แสนพลี ม.1/2
เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ม่วงสุราช ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงรักลิตา ศรีทอง ม.1/3
เด็กหญิงเกศรา วงษาเภา ม.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกันยาภรณ์ ไชยประสิทธิ์ ม.1/4
เด็กหญิงวนิดา คำภาสุข ม.1/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงปรีญานุช รุ่งเพ็ง ม.2/1
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลุพรมมา ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงยุภาพร เหล็กเพชร ม.2/4
เด็กหญิงขณิษฐา ชัยภักดี ม.2/4


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงลยาณี ศรีดงพลี ม.2/3
เด็กหญิงสุนันทา สาโยธา ม.2/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวขจิตธรรม อินทร์งาม ม.3/1
นางสาวดารารัตน์ ศรีมันตะ ม.3/1


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาววิชุดา คิดแต่ง ม.3/2
นางสาวนิตยา สีคำ ม.3/2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจุฬารัตน์ ภักษาหาร ม.3/3
นางสาวอุทุมพร บูตรสิม ม.3/3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจารวี สงศรีอุดร ม.5/1
นางสาวกัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์ ม.5/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวธิดาพร ประมูลดี ม.6/2
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ทอง ม.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสุมาภรณ์ ศรีสุ่มใต้ ม.5/2
นางสาวบุญภา จิตกลาง


ภาพการแข่งขันตอบปัญหาควบคุมตัวโดยครูสุเทพ พรหมเกตุ 

ขออภัยคุณไม่ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .