ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday121
mod_vvisit_counterYesterday1080
mod_vvisit_counterThis week4310
mod_vvisit_counterThis month14973
mod_vvisit_counterAll1456330

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมเกล้านอมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
เทศบาลตำบลบ้านตาดได้จัดโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลักเล็ก และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนด้วย ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ฯ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มามาย อาทิ การวาดภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ประกวดคัดลายมือ แข่งขันเขียนตามคำบอก และ ประกวดตัวละครในวรรณคดีเป็นต้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย 
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดพิธีสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตนารีที่สนามฟุตบอล ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
วันสุทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   
วันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดย ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นผู้อ่านสานส์จากรัฐมนตรีฯ และกล่าวนำนักเรียนและคณะครูปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ สวนวรรณศิลป์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการอบรมวัยใสป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ (หลักสูตรผู้ใหญ่ใจดี) พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โครงการอบรมวัยใสป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ (หลักสูตรผู้ใหญ่ใจดี) วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ไหว้ครู - รับน้อง 21 มิถุนายน 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
นักเรียนร่วมกันไหว้ครู และรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ 21 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู ปลูกต้นไม้ บายศรีสู่ขวัญ และรับน้องใหม่ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 กำหนดเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดทุกชนิด ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
E know โดยกระทรวงพลังงาน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
กระทรวงพลังงานให้การอบรมนักเรียน E Know (Energy The Iconic Contest) เรื่อง โรงไฟฟ้าฐาน เพื่อพลังงานของประเทศ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ยินดีกับครูคันธนีย์ จันทู และครูสุภาดา บรมฤทธิ์ ไปรับตำแหน่งใหม่ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
คณะครู - นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแสดงความยินดีกับครูคันธนีย์ จันทู ที่ไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนประจักศิลปาคาร และคุณครูสุภาดา บรมฤทธิ์ ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี นอกจากนี้ยังต้อนรับคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานาคือ คุณครูอุไรวรรณ โพธิ์ชัยศรี และคุณครูจริยา โคตรอาษา ที่หอประชุมอาคารหลังเล็ก 11 มิถุนายน 2561 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
สภ.โนนสูงพบนักเรียนอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
สภ.โนนสูงได้ให้ความรู้กี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อาทิ เรื่องยาเสพติด การพนันโดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลก เรื่องอุบัติเหตุและการขับขี่รถจักรยานยนต์ เรื่องชู้สาว และเรื่องการข่มขืน รวมทั้งการพรากผู้เยาว์ เป็นต้น โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด งดสูบบุหรี่ TO BE NUMBER ONE รณรงค์หยุดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ที่โรงเรียนบ้านตาด (โรงเรียนประถมศึกษา) และเดินรณรงค์ผ่านหมู่บ้านตาด กลับมาที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้อ่านสารในวันงดสูบุหรี่โลก ที่สมานฟุตบอลหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันวิสาขบูชา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561 ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยคณะครู - นักเรียน - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญสติ ภาวนา แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.....


♥ ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสื้ออาเซียน ๑๕๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา..........

 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .