ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday261
mod_vvisit_counterYesterday856
mod_vvisit_counterThis week1117
mod_vvisit_counterThis month11699
mod_vvisit_counterAll903933

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี   

       

 
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

งานแนะแนวมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่อาคารเอนกประสงค์หลักเล็กในวันที่ 12 มกราคม 2560 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
สวดมนต์ประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2560 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สวดมนต์ เจริญสติ เจริญเมตตา ที่หอประชุมหลังเล็ก ประจำสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2560 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ออกกำลังกายวันพุธ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ร่วมกันออกกำลังกายที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก ในเย็นวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2560 สนองนโยบายของรัฐบาล สดชื่นแจ่มใจ โดยพร้อมเพรียงกัน ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) นายศักดา จำปาหอม ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) นางเมธาวดี เคหบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)  และนายธงชัย พรหมเลิศ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ได้กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรืองการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ห้องโสตทัศนศึกษาในวันที่ 11 มกราคม 2560 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 40 ปีอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ทำพิธีทอดผ้าป่าทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รายละเอียดต่าง ๆ เมื่อได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดงานแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
AT THE RESTAURANT (ที่ร้านอาหาร) พิมพ์ อีเมล
( 6 Votes )
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

ENGLISH ACTIVITY “AT THE RESTAURANT “.กิจกรรมที่ร้านอาหาร

Udonthammanuson High School, with English Department present:

An English Video titles “At the Restaurant “ This video is a true story realized by Mr Yves Mambanza Ndjate an English Teacher, interpreted by students in the 5th grade

 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติ โดยศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 20 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย รองฯภูริพัฒน์ ชาวเวียง ศึกษานิเทศก์เมธาวดี เคหบาล และศึกษานิเทศก์ไพรวรรณ พานิช ได้ติดตามผลการดำเนินงานที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนฯ นำโดยนายปัญญา ชูพรหมวงษ์ ผู้อำนวยการฯ และนายสุเทพ พรหมเกตุ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการคนใหม่ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงาน ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
第十课 你应该减肥了。บทที่ 10 คุณควรลดความอ้วนนะ พิมพ์ อีเมล
( 11 Votes )
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่อมมาถึงบทที่ 10 แล้วนะครับในวันนี้ วันนี้คุณครูต่อนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนา คุณควรลดความอ้วนนะ ฟังการสนทนา อ่านบทสนทนา ให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามนะครั

 
บริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ตรวจสุขภาพนักเรียนฟรี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

บริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ตรวจสุขภาพนักเรียนฟรี 29 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์หลังเล็กแก่คณะครูและนักเรียนทุกคนฟรี ซึ่งประกอบไปดวย ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจการได้ยินเบื้องต้น ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจความดันโลหิตและชีพจร ตรวจตาบอดสี ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดแรงบีบมือ สำหรับคณะครูนอกจากสามารถตรวจตามรายการข้างต้นแล้ว ยังสามารถตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ ทางโรงเรียนฯขอบพระคุณคุณสุวิชา สุชาติวรกุล กรรมการผู้จัดการ และบริษัทอินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด เป็นอย่างสูง ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
DO YOU WANT TO PLAY A GAME? พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   


แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily situation. Story created by Yves Mambanza Ndjate , and English Teacher at Udonthammanuson High school , interpreted

 
วิดีโอร่วมแปรอักษรฯที่วัดป่าบ้านตาด 4 ธันวาคม 2559 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

สำหรับวิดีโอชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอะลาดิน เจ้าหน้าที่โสตฯวัดป่าบ้านตาด ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

 

วิดีโอชุดที่ 1/5

ดูวิดีโดชุดที่ 2/5 - 5/5

 
DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK? พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily situation.   
Story created by Mr Yves Mambanza Ndjate , Interpreted by Students M2/2   of  Udonthammanusorn High School .
บทเรียน 1 - คุณ ต้องการดื่มไหม?  DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily

 
เปิดโลกปิโตเลียม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
ปตท.ได้นำคณะวิทยากรมาบรรยายและจัดนิทรรศการเรื่องเปิดโลกปิโตเลียมให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก และรถเคลื่อนที่ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ลูกเสือถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

กองลูกเสือรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2559 ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระมงกถฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลัจากพิธีกองลูกเสือได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ชาวอุดรธรรมานุสรณ์แปรอักษรเลช ๙ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
ชาวอุดรธรรมานุสรณ์แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันแปรอักษร แสดงความจงรักภักดี ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙ และอักษรย่อ อ.ธ. ชื่อโรงเรียน ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจ ที่สนามฟุตบอลโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.