ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday577
mod_vvisit_counterThis week3160
mod_vvisit_counterThis month11715
mod_vvisit_counterAll1392703

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

 
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

 
ปฏิทินปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

 
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ทุกวันอังคาร ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนาเจริญสติ แผ่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศ และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนครู หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ เป็นผู้ให้การอบรม ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การอบรมครูวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เข้ารับการอบรมครูวิถีพุทธชั้นนำประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ให้การอบรมโดยพระณรงค์เดช อธิมุตฺโต ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
30 มีนาคม 2561 รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต. บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประธานกรรมการ นายธวัชชัย บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหารวิทยา นายกำธร  หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กรรมการ และนายสนธยา  เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังพัฒนวิช เลขานุการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ขอบคุณด้วยใจ เราจะจดจำความดีของทุกคนไว้...ตลอดไป พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ทางสายกลาง   

2 มีนาคม 2561 คณะครู - นักเรียน - บุคลากรการศึกษา ร่วมกันเลียงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ หลังจากที่ได้ร่วมทำงานกันมา 1 ปีการศึกษา ไม่อยากลาก็ต้องลา ไม่อยากจากก็ต้องจาก ต่างก็ทำหน้าที่ของตนๆ ให้ดีที่สุด ขอให้รักษาความดีที่ทำไว้และทำต่อไปประดุดเกลือรักษาความเค็ม เกลือเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กไม่สำคัญเพราะมีความเค็มเหมือนกัน ขอให้ทุกคนโชคดีมีงานทำ ร่ำรวย ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันมาฆบูชา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

นายปัญญา ชูพรหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นำคณะครู-นักเรียนร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปภายในโรงเรียนฯ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ความงดงามของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์มอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้มาฝึกประสบการณ์ฯที่โรงเรียนฯเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และจะเดินทางกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ในนามของคณะครู - นักเรียนฯ ขอบใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯทุกคนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี เป็นที่รักของคณะครู - นักเรียน ขอความดีที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ก้วยวิญญาณแห่ความเป็นครูนี้ ส่งผลให้ทุกคนสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน มีแต่ความสุขกายและสุขใจตลอดไป จากใจ...อุดรธรรมานุสรณ์ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ปัจฉิมนเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ปัจฉิมนเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่จะจบการศึกษา และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ นักเรียนที่มีความดีในด้านต่าง ๆ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ไหว้พระและบูม ชุดที่ 2 มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมโอวาท ชุดที่ 3 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชุดที่ 4 บายศรีสู่ขวัญ ชุดที่ 5 รำบายศรีสู่ขวัญ ชุดที่ 6 กล่าวขออดโทษและกล่าวคำลา ชุดที่ 7  มอบเกียรติบัตรและของขวัญ
 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระในปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลักเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การปรครองประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน "ชมรมคนรักในหลวง" พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ร่วมกับ "ชมรมคนรักในหลวง" จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ "ชมรมคนรักในหลวง" และรับฟังบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับความจงรักภักดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยนายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 เป็นประธานในพิธี นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯร่วมกับคณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคคลากรทางการศึกษา และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
Open House Day ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
นายชูวิทย์  สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวิชาการ Open House Day ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯกล่าวรายงาน และนำชมนิทรรศการ พร้อมกับผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน และได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ พิมพ์ อีเมล
( 10 Votes )
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
พลตรีศุภชัย ศุภเมธี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภาระกิจความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 10 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมี พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู บุคคลกรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  มีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด 
 
ค่ายส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
( 9 Votes )
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดให้นักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โดยมีนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
กีฬาสีภายในโรงเรียนฯ "อุดรธรรมฯเกม" พิมพ์ อีเมล
( 10 Votes )
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนภายใต้ชื่อ "อุดรธรรมฯเกม" ขึ้นระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 2560 และ 1 ธันวาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบ้านตาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาด ชุมชนบ้านตาด และท่านผู้มีเกียรติ มาร่วมงานและมอบรางวัล สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .