ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101
mod_vvisit_counterYesterday761
mod_vvisit_counterThis week1595
mod_vvisit_counterThis month12214
mod_vvisit_counterAll1408484

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

 
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 กำหนดเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดทุกชนิด ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
E know โดยกระทรวงพลังงาน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
กระทรวงพลังงานให้การอบรมนักเรียน E Know (Energy The Iconic Contest) เรื่อง โรงไฟฟ้าฐาน เพื่อพลังงานของประเทศ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ยินดีกับครูคันธนีย์ จันทู และครูสุภาดา บรมฤทธิ์ ไปรับตำแหน่งใหม่ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
คณะครู - นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแสดงความยินดีกับครูคันธนีย์ จันทู ที่ไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนประจักศิลปาคาร และคุณครูสุภาดา บรมฤทธิ์ ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อ.กุมภวาปี นอกจากนี้ยังต้อนรับคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานาคือ คุณครูอุไรวรรณ โพธิ์ชัยศรี และคุณครูจริยา โคตรอาษา ที่หอประชุมอาคารหลังเล็ก 11 มิถุนายน 2561 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
สภ.โนนสูงพบนักเรียนอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
สภ.โนนสูงได้ให้ความรู้กี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อาทิ เรื่องยาเสพติด การพนันโดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลก เรื่องอุบัติเหตุและการขับขี่รถจักรยานยนต์ เรื่องชู้สาว และเรื่องการข่มขืน รวมทั้งการพรากผู้เยาว์ เป็นต้น โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด งดสูบบุหรี่ TO BE NUMBER ONE รณรงค์หยุดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ที่โรงเรียนบ้านตาด (โรงเรียนประถมศึกษา) และเดินรณรงค์ผ่านหมู่บ้านตาด กลับมาที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯได้อ่านสารในวันงดสูบุหรี่โลก ที่สมานฟุตบอลหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันวิสาขบูชา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561 ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยคณะครู - นักเรียน - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญสติ ภาวนา แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ทุกวันอังคาร ซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนาเจริญสติ แผ่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศ และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนครู หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ เป็นผู้ให้การอบรม ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การอบรมครูวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เข้ารับการอบรมครูวิถีพุทธชั้นนำประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ให้การอบรมโดยพระณรงค์เดช อธิมุตฺโต ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   
30 มีนาคม 2561 รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต. บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประธานกรรมการ นายธวัชชัย บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหารวิทยา นายกำธร  หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล กรรมการ และนายสนธยา  เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังพัฒนวิช เลขานุการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ขอบคุณด้วยใจ เราจะจดจำความดีของทุกคนไว้...ตลอดไป พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ทางสายกลาง   

2 มีนาคม 2561 คณะครู - นักเรียน - บุคลากรการศึกษา ร่วมกันเลียงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ หลังจากที่ได้ร่วมทำงานกันมา 1 ปีการศึกษา ไม่อยากลาก็ต้องลา ไม่อยากจากก็ต้องจาก ต่างก็ทำหน้าที่ของตนๆ ให้ดีที่สุด ขอให้รักษาความดีที่ทำไว้และทำต่อไปประดุดเกลือรักษาความเค็ม เกลือเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กไม่สำคัญเพราะมีความเค็มเหมือนกัน ขอให้ทุกคนโชคดีมีงานทำ ร่ำรวย ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันมาฆบูชา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

นายปัญญา ชูพรหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นำคณะครู-นักเรียนร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปภายในโรงเรียนฯ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ความงดงามของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย @minis   

นักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์มอบของขวัญเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้มาฝึกประสบการณ์ฯที่โรงเรียนฯเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และจะเดินทางกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ในนามของคณะครู - นักเรียนฯ ขอบใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯทุกคนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี เป็นที่รักของคณะครู - นักเรียน ขอความดีที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ก้วยวิญญาณแห่ความเป็นครูนี้ ส่งผลให้ทุกคนสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน มีแต่ความสุขกายและสุขใจตลอดไป จากใจ...อุดรธรรมานุสรณ์ ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด
 
ปัจฉิมนเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย @minis   

21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ปัจฉิมนเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่จะจบการศึกษา และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ นักเรียนที่มีความดีในด้านต่าง ๆ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ไหว้พระและบูม ชุดที่ 2 มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมโอวาท ชุดที่ 3 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชุดที่ 4 บายศรีสู่ขวัญ ชุดที่ 5 รำบายศรีสู่ขวัญ ชุดที่ 6 กล่าวขออดโทษและกล่าวคำลา ชุดที่ 7  มอบเกียรติบัตรและของขวัญ
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .