ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday172
mod_vvisit_counterYesterday664
mod_vvisit_counterThis week3484
mod_vvisit_counterThis month12162
mod_vvisit_counterAll1560593
Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
4 - 5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 4-5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
26 – 28 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมต้นกล้าค่านิยมจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2561  โครงการฝึกอบรมต้นกล้าค่านิยมจังหวัดอุดรธานี

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ณ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
25 ธันวาคม 2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่  25  เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  ระดับ 3 ดาว  ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อด.2
2. นางสาวกษมา หินพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20
3. ดร.วัลภา สุวรรณรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20
4. นางไพรวรรณ   พานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อด.1
 
23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มีกิจกรรมดังนี้

1. ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน และรับอาหารว่าง

2. ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนชุมนุมดนตรี

3. ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย พบปะผู้ปกครอง

4. มอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดี อันดับ 1- 3 ทุกระดับชั้น

5. มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาช่วยงานพยาบาลโรงเรียน

6. ชมการแสดงของนักเรียนดนตรีสากล

7. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง พบปะพูดคุยในระดับชั้นเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายใน พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ (Sport Day)

ประธานพิธีเปิด นายสมัย น้อยรามศูนย์  นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านตาด

คลิกชมภาพกิจกรรม
 
17-18 ธันวาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยากร โดย นายวิทยา  บุราณ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  สพม.20

พิธีเปิดการอบรมฯ โดยนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
14-16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะครูและนักเรียน นำนักเรียนจำนวน 4 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ  แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โดยครูจิตอาสา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โดยครูจิตอาสา

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูออกกำลังกายทุกวันพุธ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูออกกำลังกายทุกวันพุธ

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
11 ธันวาคม 2561 นักเรียนนำเสนอทำโครงงานคุณธรรม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นักเรียนนำเสนอทำโครงงานคุณธรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
20 พฤศจิกายน 2561 วิ่งออกกำลังกาย ไหว้พระทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียน วิ่งออกกำลังกาย ไหว้พระทำบุญ ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ถ่ายทำกิจกรรมโดย อสมท.อุดรธานี  คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
คณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศทางการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ประกอบด้วย นายชูวิทย์  สิงห์โท รอง ผอ. สพม. เขต 20 ประธาน
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ดููภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
อบรมวิชาระเบียบแถว โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
อบรมวิชาระเบียบแถว โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Change For  Good เปลี่ยนเพื่อโลกดีกว่า ช่วยกันคัดแยกขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อตำบลบ้านตาดสะอาด ขึ้นที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาพระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมเกล้านอมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เทศบาลตำบลบ้านตาดได้จัดโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์หลักเล็ก และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนด้วย ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .